Program

Czwartek 02.06.2016 r.

15.30 – 17.30 PANEL I

15.30-15.50 –  Autonomia po autonomii. Otwarcie konferencji i wprowadzenie do dyskusji, prof. Teresa Pękala, UMCS

15.50-16.10 –  Czemu służy autonomia sztuki?, prof. Grzegorz Sztabiński, UŁ

16.10-16.30Autonomia sztuki w czasach heteronomii, prof. Tadeusz Szkołut, PWSZ w Zamościu

16.30-16.50 – Antropologiczne podstawy funkcjonowania sztuki, dr Anna Kawalec, KUL

16.50-17.10 – dyskusja

17.10 – 17.30przerwa kawowa

17.30-18.50 – PANEL II

17.30-17.50 „Z miłości do języka”: literatura-filozofia-psychoanaliza, dr Michał Gusin, DSW

17.50-18.10 Autonomia sztuki w teorii estetycznej Th. W. Adorna, dr Czekaj Rafał, UMCS

18.10-18.30Czy po religii, nauce i  filozofii tylko sztuka ma znaczenie?  Krytyczne uwagi o supermacji sztuki w poglądach  R.Rorty’ego, dr hab. Cezary Mordka, UMCS

18.30-18.50 – dyskusja

19.00 – kolacja

Piątek 03.06. 2016 r.

8.30-9.30 – śniadanie

9.45-11.45 – PANEL III

9.45-10.05„Pewien graniczny, idealny wypadek” i jego (nie)zmienność, dr Beata Garlej, UKSW

10.05-10.25O sposobie istnienia obrazu abstrakcyjnego, mgr inż. Danuta Żak, UO

10.25-10.45 Autonomia obrazu teatralnego – między sztuką a religią, dr Ewa Szkudlarek, UAM

10.45-11.05Autonomia fotografii, mgr Krzysztof Trojnar, UMCS

11.05-11.25Zjawisko finansalizacji sztuki a kwestia jej autonomii, dr Marcin Krawczyk, UMCS

11.25-11.45 – dyskusja

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-14.00 – PANEL IV

12.00-12.20 – Obszary autonomii w Bauhausie, dr Kazimierz Łyszcz, UTH im. Pułaskiego w Radomiu

12.20-12.40Problemy autonomii architektury w przestrzeni kulturowej. Ocena  z perspektywy historycznej twórców działających w Zakopanem, dr Zbigniew Moździerz, Muzeum Tatrzańskie

12.40-13.00Miasto jako przestrzeń dla sztuki. Analiza warunków możliwości realizacji, doświadczania i opisywania praktyk artystycznych w przestrzeniach miejskich jako praktyk autonomicznych, mgr Piotr Szczepański, ASP w Warszawie

13.00-13.20 Przestrzenie autonomii dizajnu, dr Alicja Głutkowska-Polniak, UŚ

13.20-13.40O autonomii piękna w świecie globalnej estetyzacji, dr hab. Irena Górska,  UAM

13.40-14.00 – dyskusja

14.00 – obiad

17.00-18.40 – PANEL V

17.00-17.20 O autonomizacji przestrzeni dźwiękowej w teatrze współczesnym, dr Magdalena Figzał, UŚ

17.20-17.40Krytyka muzykologicznego rozumu, dr hab. Anna Chęćka, UG

17.40-18.00 Teoretyczne konsekwencje zwrotu percepcyjnego w muzyce, dr Małgorzata Kądziela, UŚ

18.00-18.20 Doświadczenie muzyki czysto instrumentalnej jako doświadczanie „muzyki samotnej” w koncepcji Petera Kivy’ego, mgr Katarzyna Bogdanowicz, UG

18.20 – 18.40 dyskusja

19.00 – kolacja

Sobota 04.06.2016 r.

8.30-9.30 śniadanie

9.45-11.45 PANEL VI

9.45-10.05Zagadnienie autonomii w performatywnej koncepcji sztuki, dr Paulina Sztabińska, UŁ

10.05-10.25„Powrót realnego” – autonomia sztuki teatru a praktyki cenzorskie. Re-aktywacja, dr hab. Joanna Ostrowska, UAM

10.25-10.45Performatywne praktyki tekstualne, sceniczne i organizacyjne teatrów alternatywnychna przykładzie Teatru Usta Usta Republika, dr Monika Błaszczak,  UAM

10.45-11.05 Transgresje i przestrzenie autonomii Kultury Zrzuty, mgr Ada Pawlak, UŁ

11.05-11.25 Tożsamość opowieści jako enaktywny para regon, mgr Liliana Kozak, UMCS

11.25 – 11.45 dyskusja

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00- 13.40 PANEL VII

12.00-12.20Dwa etapy autonomizacji praktyk artystycznych, prof. Anna Zeidler-Janiszewska, SWPS

12.20-12.40 Posthumanizm a praktyka artystyczna – kilka krytycznych uwag, mgr Paula Milczarczyk, UG

12.40-13.00Na straży autonomii. Artyści i artystki vs. biowładza. – Sztuka zaangażowana jako forma sprzężenia zwrotnego systemu politycznego i postać społeczeństwa obywatelskiego, mgr Justyna Wojciechowska, UŁ

13.00-13.20 – Nowa gastronomia jako autonomiczna forma sztuki, mgr Adam Andrzejewski, UW

13.20-13.40 –  dyskusja

13.40-14.25 Światło OR – Prezentacja dokumentu filmowego, prof. Włodzimierz Szymański, ASP w Warszawie

15.00 – obiad

Po obiedzie czas wolny do spektaklu.


19.15 Spektakl Caligula Alberta Camusa w reżyserii Andrzeja Dziuka. Teatr im. S.I.Witkiewicza 

Po spektaklu spotkanie z aktorami i dyskusja moderowana przez Andrzeja Dziuka – Dyrektora Teatru Witkacego.


Niedziela 05.06.2016 r.

9.00-10.00 śniadanie

10.00-12.20 PANEL VIII

10.00-10.20Czy wciąż jesteśmy kantowscy? Refleksje o współczesnej wersji estetycznego autonomizmu, prof. Iwona Lorenc, UW

10.20-10.40 Autonomia ludzkiego istnienia a autonomia filozofii, prof. Włodzimierz Lorenc, UW

10.40-11.00Autonomia myślenia, czy myślenie autonomiczne? Dwa modele
samostanowienia rozumu – Bierdiajew i Szestow,
dr hab. Andrzej Ostrowski, UMCS

11.00-11.20 Autonomia (w) Quarternarium. Publiczne użycie rozumu, dr Kazimierz Piotrowski, ASP w Łodzi

11.20-11.40 Autonomia jako złożenie samowiedzy, samoregulacji i integracji. Autonomizacja jako proces rozwojowy, lic. Wojciech Sak, UMK

11.40-12.00 – dyskusja

12.00 –  Zamknięcie konferencji

13.00 – obiad