Program

Poniedziałek, 29 maja 2023


PANEL I, 15.30–17.00


15.30–16.00 – Otwarcie konferencji i wprowadzenie do dyskusji

  • prof. dr hab. Teresa Pękala, UMCS, Parergon – pomiędzy, czyli gdzie?
  • dr Rafał Czekaj, UMCS, Parergon jako determinanta znaczenia

16.00–16.20 – Prof. dr hab. Roman Kubicki, UAM,  Sztuka w poszukiwaniu odrzuconych możliwości

16.20–16.40 –  dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL, Nieprzekraczalność – dzieła poza dziełami

16.40–17.00 – dyskusja

17.00–17.20przerwa kawowa


PANEL II, godz. 17.20–18.50


17.20–17.40 – dr hab. Anna Chęćka, prof. UG, Ciemna strona (neuro)plastyczności – perspektywa filozoficzna i neurobiologiczna

17.40–18.00 – dr Magdalena Krasińska, UKW, Parerga, paralipomena, prolegomena… Konstelacyjny eksperyment

18.00–18.20 – dr Kazimierz Piotrowski, ASP w Łodzi, Glossokomeion (logiki uzupełnienia)

18.20–18.50 – dyskusja

19.00–20.00 – kolacja


Wtorek, 30 maja 2023

8.15–9.15 – śniadanie


PANEL III, godz. 9.30–11.00


9.30–9.50 – prof. dr hab. Iwona Lorenc, UW, Niepewność fenomenu

9.50–10.10 – mgr Katarzyna Ferworn-Horawa, UW, Estetyka spekulatywna. Rekonstrukcja współczesnego sporu o dostęp do rzeczy z fenomenologią

10.10–10.30 – dr Mateusz Bednarkiewicz, Akademia Teatralna w Warszawie, Kondycja ponowoczesna, bajka magiczna, liminalność i pojęcie „nierozstrzygalnika” w kontekście praktyki teatralnej Jewgienija Griszkowca

10.30–11.00 – dyskusja

11.00–11.20 – przerwa kawowa


PANEL IV, godz. 11.20–12.50


 11.20–11.40 – prof. dr hab. Paweł Dybel, IFiS PAN , Myślenie subwersywne i zmierzch myślenia krytycznego

11.40–12.00 – dr hab. Andrzej Ostrowski, UMCS, O niedogmatycznym dogmatyzmie i rozkładzie rozkładu

12.00–12.20prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc, UW, Filozofia Petera Sloterdijka jako sposób przeciwdziałania nadciągającej katastrofie

12.20–12.50 – dyskusja


PANEL V, godz. 12.50–13.50


12.50–13.10 – prof. dr hab. Beata Frydryczak, UAM, Rozbita rama: krajobraz w ruinie

13.10–13.30 – dr hab. Mateusz Salwa, UW, Estetyka ruin – między romantyzmem a pornografią

13.30–13.50 – dyskusja

14.00–15.00 – obiad


PANEL VI, godz. 16.00–17.10


16.00–16.20 – mgr Tomasz Kłusek, UMCS, Problematyka tworów granicznych w estetyce Romana Ingardena

16.20–16.50 – dr Monika Błaszczak, UAM, Estetyka negatywna jako doświadczenie progu w twórczości Zyty Rudzkiej

16.50–17.10 – dyskusja

17.10–17.25 – przerwa kawowa


PANEL VII, godz. 17.25–18.55


17.25–17.45 – dr hab. Jacek Aleksander Prokopski, prof. PWr, Między protestantyzmem a stylem artystycznym – Guernica Picassa w teologii kultury Paula Tillicha

17.45–18.05 – dr Nadia Issa, Uniwersytet w Arkansas (UARK), „Przestrzenie Władzy” – refleksja nad światem iluzji i próżności na podstawie pracy pt. Rozbite Niebo (2020) i Złoty Wiek (2022)

18.05–18.25 – mgr Sławomir Lorenc, Fotografie nierozstrzygalne

18.25–18.55 – dyskusja

19.00–20.00 – kolacja


20.00 – Prezentacje Instytutu Sztuki Mediów im. Prof. Ryszarda Winiarskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. dr hab. Włodzimierz Szymański, mgr Klaudia Kiercz-Długołęcka


Środa, 31 maja 2023

8.15–9.15 – śniadanie


PANEL VIII, godz. 9.30–11.00


9.30–9.50 – dr hab. Daniel R. Sobota, prof. IFiS PAN, Kontrtekstualne zwroty w humanistyce współczesnej jako wyzwanie polityczne

9.50–10.10 – dr hab. Joanna Ostrowska, prof. UAM, Narodziny performatyki z ducha dywersji – jak działano słowami i nie tylko

10.10–10.30 – dr Dorota Szymborska, Collegium Humanum, Sztuczna Inteligencja jako parergon współczesnej sztuki: Estetyka i filozofia wobec nowych technologii

10.30–11.00 dyskusja

11.00–11.20 – przerwa kawowa


PANEL IX, godz.11.20–12.50


11.20–11.40 – dr Olga Klymenko, Instytut Ukraiński w Kijowie, dr Monika Krzykała, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Jak chronić dziedzictwo (muzealne) w czasie wojny i rewolucji cyfrowej? Perspektywa pogranicza: teorii, praktyki oraz instytucjonalizacji (Ukraina i Polska)

11.40–12.00 – mgr Dariusz Skonieczko, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Holograficzne technologie immersyjne jako element włączenia tradycyjnych muzealiów w rzeczywistość wirtualną

12.00–12.20 – mgr Beata Zgodzińska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Granica oryginału. Granica zmian

12.20–12.50 – dyskusja

13.00–14.00 – obiad


PANEL X, godz.14.15–15.40


14.15–14.35 – dr hab. Irena Górska, UAM, Najnowsza dramaturgia polska i ukraińska wobec kryzysów współczesnego świata

14.35–14.55 – dr hab. Rafał Solewski, prof. UP, Idea polska i jej marginesy w sztuce współczesnej. Z zastosowaniem refleksji Grzegorza Sztabińskiego

14.55–15.15 – dr Kazimierz M. Łyszcz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Fakty, imponderabilia, konteksty działań polskiej neoawangardy

15.15–15.45 – dyskusja  


18.15Spektakl CCY-WITKAC-Y Menażeria wg. Juweniliów St. I.Witkiewicz,

reżyseria Andrzej S. Dziuk, Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem,

Scena A. Bazakbala (Chramcówki 15)

Po spektaklu spotkanie z aktorami i reżyserem Andrzejem S. Dziukiem Dyrektorem Teatru Witkacego oraz prezentacja książki „Myślenie estetyczne”, red. Teresa Pękala, Roman Kubicki, Wyd. UMCS, Lublin 2023.


Czwartek, 1 czerwca 2023

8.15–9.15 – śniadanie


PANEL XI, godz. 9.30–10.50


9.30–9.50 – dr hab. Ewa Szkudlarek, prof. UAM, Zielniki literackie

9.50–10.10 – mgr Marta Dymek, UW, Karmicielki, filozofia sztuki kulinarnej w perspektywie feministycznej

10.10–10.30 – mgr Monika Favara-Kurkowski, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW, „Parergon” i nadmiar znaczenia przedmiotów użytkowych

10.30–10.50 – dyskusja

10.50–11.10 – przerwa kawowa


PANEL XII, godz. 11.10–12.10


11.10–11.30 – mgr Liliana Kozak, UMCS, Aspekty granic sztuki w przestrzeni elektronicznej

11.30–11.50 – dr hab. Marcin Krawczyk, UMCS, Ergon i parergon w wizualnych reprezentacjach rynków finansowych

11.50–12.10 – dyskusja


PODSUMOWANIE OBRAD I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI godz. 12.10–12.30