Piątek, 31.05.2019

PANEL I: 15.30 – 17.10
15.30 – 15.50 prof. dr hab. Teresa Pękala (UMCS) Dystynkcje estetyczne – fenomenologia samotności.  Otwarcie konferencji i wprowadzenie do dyskusji
15.50 – 16.10 dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS) Samo-wykluczenie – studium przypadku
16.10 – 16.30 dr Rafał Czekaj (UMCS) Estetyczne formy dzielenia wspólnego świata
16.30 – 16.50 dr hab. Piotr J. Przybysz, prof. UG Kilka uwag o praktyce somaestetycznej w środowisku osób uprawiających MTB – wyróżnienie i wykluczenie
16.50 – 17.10 dyskusja
17.15 – 18.15 kolacja
19.15 Spektakl: NA NIBY – NAPRAWDĘ Lope de Vega – nowa odsłona – reż. A. S. Dziuk, Teatr im. S.I.Witkiewicza, ul. Chramcówki 15


Po spektaklu spotkanie z aktorami i dyskusja moderowana przez Andrzeja Dziuka – Dyrektora Teatru Witkacego i prof. Teresę Pękalę oraz prezentacja książki ZAPOMNIANA SZTUKA – SZTUKA PAMIĘTANIA, red. T. Pękala, Wyd. UMCS, Lublin 2019.
Referat wprowadzający wygłosi dr hab. Jacek A. Prokopski, prof. PWr

Sobota, 1.06.2019

8.45 – 9.45 śniadanie
PANEL II: 10.00 – 11.40 
10.00 – 10.20 dr hab. Anna Wolińska (UW) Znaczenie oczekiwania – wobec intensywności przeżyć estetycznych
10.20 – 10.40 dr hab. Irena Górska (UAM) Aisthesis i sztuka krytyczna. Między społecznym wykluczeniem a artystycznym wyróżnieniem
10.40 – 11.00 dr Monika Błaszczak (UAM) Estetyka miejsca i odbioru – teatry instytucjonalne i alternatywne w przestrzeni miasta – strategie estetycznego wykluczania i inkluzji
11.00 – 11.20 dr Sebastian Szymański (UW) Marks o społecznych uwarunkowaniach i funkcjach sztuki
11.20 – 11.40 dyskusja
11.40 – 12.00 przerwa kawowa
   PANEL III: 12.00 – 13.20
12.00 – 12.20 dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
mgr Magdalena Łata (UMCS)
Wartości estetyczne jako pozaempiryczne kryteria wyboru teorii w  fizyce
12.20 – 12.40 dr Marcin Krawczyk (UMCS) Dystynkcje estetyczne na giełdach finansowych
12.40 – 13.00  mgr Ada Florentyna Pawlak (UŁ) Artificial Artist. Dystynkcje estetyczne w czasach sztucznej inteligencji
 13.00 – 13.20 dyskusja
13.30 – 14.30 obiad
PANEL IV: 15.00 – 16.40
15.00 – 15.20 mgr Katarzyna Ferworn-Horawa (UW) Przestrzenie granic. Fenomenologiczna analiza sztuki i teorii Władysława Strzemińskiego oraz Katarzyny Kobro
15.20 – 15.40 mgr Tomasz Kłusek (UMCS) Problematyka dystynkcji estetycznych a Ingardenowska teoria jakości metafizycznych
15.40 – 16.00 dr Kazimierz Piotrowski (ASP Łódź) Versabilità. Ciemna strona konceptyzmu
16.00 – 16.20 mgr Sławomir Lorenc (ASP w Warszawie) Prezentacja fotograficzna prac Autora
16.20 – 16.40 dyskusja
16.40 – 17.00 przerwa kawowa
PANEL V: 17.00 – 18.00
17.00 – 17.20 mgr Katarzyna Bogdanowicz (UG) Estetyczne wytężanie ucha, czyli o potrzebie sądu muzycznego w ujęciu Rogera Scrutona
17.20 – 17.40 dr Gabriela Kurylewicz (Fundacja Forma – Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych) Kurylewicz, Warska – moderniści niechciani
17.40 – 18.00 dyskusja
18.00 – 19.00 kolacja
20.00 ZOHARKSIĘGA ŚWIATŁA prezentacja medialna oraz performans – prof. dr hab. Włodzimierz Szymański (ASP w Warszawie) i Franek Drażba (student Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie)

Niedziela, 2.06.2019

8.159.15  śniadanie
 PANEL VI: godz. 9.30 – 11.40
9.30 – 9.50 prof. dr hab. Iwona Lorenc (UW) Zacieranie granic: pozór – rzeczywistość a sztuka współczesna
9.50 – 10.10 dr hab.  Ewa Szkudlarek (UAM) Szalona na niej sukienka – wyróżnienie czy spowszechnienie?
10.10 – 10.30 mgr Magdalena Krasińska (UW) Pathos i apatheia. Greckie źródło otwartości na Obce
10.30 – 10.40 przerwa
10.40 – 11.00 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL Wyróżnienie estetyczne jako forma ucieczki przed samotnością moralną. Przypadek Lorenzy Böttner
11.00 – 11.20 dr hab. Tomasz Kitliński (UMCS) (Nie) estetyczne wykluczenie kobiet, Żydów i mniejszości uczuciowych
11.20 – 11.40 dyskusja
11.4012.00 przerwa kawowa
PANEL VII: godz. 12.00 – 13.20
12.00 – 13.00 Zróżnicowanie estetyczne w mieście

mgr inż. arch. Renata Gierasimiuk
mgr Sławomir Lorenc
dr hab. Mateusz Salwa
mgr Piotr Szczepański
dr hab. Piotr Welk
Jolanta Zdańkowska

Instytut Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie

13.00 – 13.20   dyskusja
13.2013.40   przerwa kawowa
PANEL VIII: godz. 13.40 – 15.00
13.40 – 14.00 dr hab. Magdalena Borowska (UW) Przestrzeń miejska jako obszar podziałów, zawłaszczeń i ekskluzji oraz  inkluzyjny i prowspólnotowy potencjał mikropraktyk mieszkańców i działań artystycznych
14.00 – 14.20 dr hab. Paweł Leszkowicz, prof UAM Sztuka i estetyka  aktu męskiego a współczesna przestrzeń publiczna
14.20 – 14.40 mgr Nadia Issa (ASP w Warszawie) Ekspresja artystyczna jako próba oswojenia traumy konfliktu zbrojnego. O fenomenie sztuki w przestrzeni publicznej Autonomii Palestyńskiej
14.40 – 15.00   dyskusja
15.1016.00   obiad
   PANEL IX: godz. 16.00 – 17.10
16.00 – 16.20 dr hab. Zbigniew Moździerz (Muzeum Tatrzańskie) Czy architektura nadal jest sztuką. Rozważania z perspektywy historycznej
16.20 – 16.50 prof. dr hab. Sławomir Marzec (ASP w Warszawie) Pogranicza wizualności – prezentacja
16.50 – 17.10  dyskusja
17.20 – 20.00 Szlakiem architektury i sztuki tatrzańskiej
20.00  kolacja

Poniedziałek, 3.06.2019

8.459.45 śniadanie
PANEL X, godz. 10.00 – 11.20
10.00 – 10.20 dr Elżbieta Staniszewska (UTH Radom) Wizualna komunikacja czy stygmatyzacja?
10.20 – 10.40 dr Alicja Głutkowska-Polniak (UŚ) Design jako obszar (dystynktywnego?) estetyzowania rzeczywistości
10.40 – 11.00 mgr Hanna Bytniewska (UMCS) Przejawy inkluzyjnego i wykluczającego charakteru designu
11.00 – 11.20 dyskusja
11.20 podsumowanie i zamknięcie konferencji
12.00 obiad