Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce


Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce 1-4 VI 2017 roku, Zakopane.

Od zawsze istniało malarstwo, rzeźbiarstwo, poezja, ale nie zawsze istniało pojęcie sztuki spajające te praktyki – tak J. Rancière kwituje meandry, jakimi przez wieki praktyka artystyczna usiłowała dochodzić swojej specyfiki. I chyba bezskutecznie. Wszelkie bowiem próby jej skonceptualizowania/zdefiniowania okazywały się zawodne – a to za szerokie, a to za wąskie. Artystyczna twórczość i artystyczny artefakt nadal stanowią tajemnicę dla logicznych definicji, które jeśli stosowane konsekwentnie, to pozostawiają poza swoimi granicami zbyt wiele tego, co rozpoznajemy jako sztuka. Nie przeszkadza nam to jednak uczestniczyć w „świecie sztuki”, rozlewającym się coraz częściej poza granice instytucjonalne. Na jakiej zatem podstawie w danych przedmiotach, działaniach, pomysłach, projektach widzimy przejawy praktyki artystycznej. I czy to, co sytuuje się poza nią nie jest dla niej samej cenne i konstytutywne? Pola sztuki i ich marginesy – to temat kolejnej zakopiańskiej konferencji Zakładu Estetyki UMCS w Lublinie. Zachęcamy do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie: jak powstają dyskursy sztuki?

Nie chcemy pytać o logiczne definicje – tę pracę, bez szczególnych sukcesów, wykonano już w drugiej połowie XX wieku. Interesuje nas pytanie o źródło, kontekst i determinanty naszego rozumienia sztuki; jak i co kształtuje horyzont, w którym pewne działania i przedmioty rozpoznawane są jako praktyka artystyczna. Czy istnieje i jak silny jest obecnie związek pomiędzy dyskursem filozoficznym a estetycznym i artystycznym? Jakie linie graniczne zakreśla pole sztuki  - niekoniecznie w socjologicznym sensie tego terminu – i co to znaczy dla samego jej przedmiotu? Czy to jedynie dziejowe i teraźniejsze zróżnicowanie działań i przedmiotów artystycznych sprawia, że możemy widzieć w nich sztukę i postutopijną i zaangażowaną? I czy jest to kwestia samej sztuki, czy danego porządku interpretacyjnego / dyskursu.


Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Teresa Pękala
Sekretarz konferencji: dr Rafał Czekaj