Zapomniana sztuka - sztuka pamiętania


Zakład Estetyki Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zapomniana sztuka - sztuka pamiętania 25 V - 28 V 2018 r., Zakopane.

Wydaje się oczywiste, że część sztuki - poszczególne jej dzieła – ulegają zapomnieniu i to nie tylko w tym sensie, że gubią się w muzealnych magazynach i nikt o nich nie pamięta, ale także i takim, że przestają być dla nas w pełni znaczące. Jeśli przyjmiemy założenie, że dla sztuki istotny jest kontekst, w którym powstaje (godzina historyczna i społeczne otoczenie) to jeśli ów kontekst przemija to wraz z nim odchodzi zrodzona w jego ramach sztuka. Nawet jeśli znamy te kontekst, to tylko z poręki historyków, a więc nie jest to już doświadczenie bezpośrednie. Czy i jak możemy uchronić sztukę przed tego rodzaju zapomnieniem?  Czy miniona sztuka może być dla nas czymś więcej niż tylko pomnikiem historii? Skoro łatwiej nam zapominać sztukę dzisiejszą, a ciągle pamiętamy dzieła epok minionych, to czy ta jej historyczność nie wybija się na plan pierwszy?

Inną stroną tego zagadnienia jest pytanie o rolę sztuki w charakterystycznych dla nowoczesności  procesach estetyzacji przeszłości. Jak oceniamy pozycję sztuki wśród innych form kształtowania obrazu przeszłości? Czy praktyki artystyczne estetyzujące przeszłość służą „sztuce pamiętania” i co powoduje, że stają się użytecznym narzędziem „polityki historycznej” a w dalszej kolejności „polityki pamięci”? Jak zmienia się dyskurs pamięci w ponowoczesnej świadomości kulturowej i  jak w jego ramach kształtują się relacje między historią i pamięcią? Jaki to ma wpływ na artystyczne narracje przeszłości? Czy i jak możemy otwierać artystyczne formy pamiętania na nowe znaczenia?

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej debacie na temat estetycznych i filozoficznych kontekstów problematyki pamięci, artystycznych narracji przeszłości, poetyk pamięci,  modi pamięci i sztuki pamiętania oraz innych zagadnień powiązanych z dyskursem pamięci w sztuce, a także  w jej kulturowym i społecznym otoczeniu.

 


Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Teresa Pękala
Sekretarz konferencji: dr Rafał Czekaj