Zaproszenie


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej interdyscyplinarnej naukowej konferencji organizowanej przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury UMCS we współpracy z Teatrem Witkacego w Zakopanem. Wznawialiśmy cykl naszych spotkań w cieniu dramatycznych wydarzeń. Niestety nadzieje na ich zakończenie oddalają się, co nie pozostało bez wpływu na wybór tematu tegorocznej debaty.  Zapraszamy do udziału w konferencji pt.

„Parergon jako metafora współczesnego świata. Filozofia, estetyka, sztuka”, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 29 maja ˗ 1 czerwca 2023 roku.

Truizmem jest powiedzenie, że żyjemy w niepewnych czasach. Wojna w Ukrainie, pandemia i katastrofy ekologiczne spowodowały, że skala problemów późnej nowoczesności wydaje się sięgać  poziomu krytycznego. Cechą charakterystyczną wszystkich niemal obszarów życia stał się stan permanentnego przekraczania, przejściowości i niepewności. Jak radzą sobie w tej sytuacji filozofia, potrzebująca dystansu i kultura, zależna od teorii i instytucji? Czy sztuka, która już od czasów awangardy znajduje się w stanie transgresji, nadal uprawia grę z własnym statusem, czy też mierzy się z naporem realnego? Jak zmienia się filozofia twórczości w czasie przejściowym? Różne fazy stanów granicznych fascynowały kulturę i sztukę od wieków. Czasy, przestrzenie i miejsca, o mieszanym statusie bytowym, powiązane były z obrzędami, towarzyszyły im rytuały przejścia. W historii ludzkości, w skali globalnej, są również takie doświadczenia, których graniczność jest innego rodzaju, kiedy metafizyczny lęk i tajemnicę zastępuje strach przed realną, nieodwracalną katastrofą. Wydaje się, że z takim doświadczeniem mierzymy się obecnie i ciekawi nas jak odpowiada na to filozofia, estetyka i sztuka.

Proponujemy Państwu jako punkt wyjścia rozważań metaforę parergonu, która trafnie oddaje stan bycia i nieobecności zarazem, grę zewnętrza z wnętrzem, zarówno w sztuce jak i w filozoficznym nad nią namyśle.
Zachęcamy do zmierzenia się ze stanem przejścia, w jakim znajdujemy się obecnie. Język i jego możliwości są ograniczone, ale mogą spełnić funkcję progu. W dyskursie filozoficznym i estetycznym nie brakuje słów-kluczy: brak, pustka, nie-miejsce, zanikanie, nieobecność, płynność, liminalność , graniczność, hybrydowość i wielu innych ekwiwalentów stanów przejściowych. Swój język transgresji ma muzyka i malarstwo, poezja i performans, sztuka rzeczywistości wirtualnych i sztuka ziemi. Zapraszamy do interdyscyplinarnej debaty nad tymi kwestiami!

Artystycznym wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spektakl w Teatrze Witkacego i panelowa dyskusja z udziałem artystów oraz prezentacja ostatniej monografii pokonferencyjnej „Myślenie estetyczne” pod red. Teresy Pękali i Romana Kubickiego, wyd. UMCS, Lublin 2023.
Szczegółową informację znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do nadesłania wypełnionego formularza do dnia 31 marca br.


Z poważaniem
komitet organizacyjny konferencji
prof. dr hab. Teresa Pękala
dr hab. Marcin Krawczyk
dr Rafał Czekaj