Formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 marca 2024 r.


  Imię i nazwisko oraz stopień (tytuł naukowy):

  Uczelnia, instytucja, zgłoszenia prywatne:

  Adres E-mail:

  Numer telefonu (opcjonalnie):

  Tytuł referatu:

  Abstrakt (maksymalnie 300 słów):