Szanowni Państwo,
wbrew szaleństwu, którego przyszło nam być świadkami – a może właśnie i tym bardziej – wznawiamy cykl interdyscyplinarnych konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury UMCS we współpracy z Teatrem Witkacego w Zakopanem. Tym razem zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Myślenie estetyczne”, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 27 – 30 maja 2022 roku.

Wyzwania, przed którymi stanęła ludzkość w ostatnich latach, wskazują na potrzebę ponownego przemyślenia różnych form racjonalności, w tym racjonalności estetycznej. Czy w perspektywie zagrożeń globalnych możemy poddać weryfikacji trafność tezy głoszonej przez teoretyków późnej nowoczesności o doświadczeniu sztuki, jako modelu doświadczenia rzeczywistości radykalnie spluralizowanej? Czy i w jakim stopniu myślenie estetyczne może funkcjonować jako model uprawiania nauki, myślenia o historii i prawdzie? Czy za pomocą myślenia krytycznego stosowanego w teorii i praktyce artystycznej nadal można uprawiać krytykę rzeczywistości.
W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania chcemy uwzględnić, z jednej strony, filozoficzną i metafizyczną refleksję opisywaną jako przejście od „myśli mocnej” do „myśli słabej”, a z drugiej strony, możliwie najszerszą prezentację osiągnięć dyscyplin zajmujących się procesami myślowymi, od doświadczeń zmysłowych i przedkonceptualnych, przez specyfikę „myślenia bez słów”, myślenia obrazowego, a także doświadczenia muzycznego. Myślenie estetyczne chcemy sproblematyzować w ujęciu filozoficznym, literaturoznawczym, kulturoznawczym, kognitywistycznym oraz w kontekście różnych typów praktyk kulturowych, zarówno twórczych, jaki i instytucjonalnych.
Specjalny panel naukowy zamierzamy poświęcić twórczości artystycznej i naukowej Profesora Grzegorza Sztabińskiego, niezapomnianego uczestnika zakopiańskich sesji, dla którego problematyka intelektualizacji sztuki, relacje między teorią a dyskursem sztuki, pojęcie nowej wspólnoty i statusu artysty oraz wolności twórczej, były głównymi zagadnieniami badawczymi. Zapraszamy zarówno do podjęcia tematyki nawiązującej do twórczości zmarłego Profesora jak i do osobistych refleksji i wspomnień związanych z Jego osobą.
Artystycznym wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie spektakl w Teatrze Witkacego i panelowa dyskusja z udziałem artystów oraz prezentacja monografii „Dystynkcje estetyczne – wyróżnienie i wykluczenie” pod red. Teresy Pękali, wyd. UMCS, Lublin 2020.
Ze względu na sytuację epidemiczną planujemy dwie formy uczestnictwa w konferencji: bezpośrednią (z paszportem covidowym) lub zdalną (wygłoszenie referatu za pośrednictwem mediów elektronicznych bez uczestnictwa w spektaklu).
Szczegółową informację znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do nadesłania wypełnionego formularza do dnia 14 kwietnia br.


Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Teresa Pękala
Sekretarz konferencji: dr Rafał Czekaj