Zaproszenie

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej naukowej konferencji organizowanej przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury UMCS we współpracy z Teatrem Witkacego pt.
 
„Żywioły życia w sztuce, filozofii, estetyce. Perspektywy nowoczesnego holizmu”, która odbędzie się w dniach 19-22 maja 2024 roku w Zakopanem.
 
Na forum naszych zakopiańskich konferencji wielokrotnie już pojawiało się zagadnienie różnorodności form i koncepcji myślenia o współczesnym świecie, zarówno w filozofii, jak i praktykach artystycznych. Dwa lata temu punktem wyjścia uczyniliśmy kategorię myślenia estetycznego eksponując wielorakość jego aspektów. Ostatnio analizowaliśmy nowe formy dyskursu krytycznego wobec klasycznych dualizmów, takich jak centrum i peryferia, wnętrze i zewnętrze.  Koncentracja na poszczególnych formach i fragmentach myślenia o świecie wiedzie nas w tym roku do pytania o możliwość dyskursu holistycznego, tj. takiego który nie zatrzymuje się na relacji między tym, co „pomiędzy”, a jednocześnie unika zagrożeń kolejnej „wielkiej narracji”. Czy obawa o życie na naszej planecie jest tym momentem, od którego można rozpocząć dyskusje nad nowoczesnym holizmem, wykraczającym poza perspektywę antropocentryczną? Jakie wizje życia społecznego niosą ze sobą ekozofia, ekoestetyka, i sztuka ekologiczna? To wskazuje na kolejne, równie ważne zagadnienie, a mianowicie rozważenia żywiołu życia, jako żywiołu kultury. Jak w tym kontekście rozumieć Husserlowski sens Lebenswelt , aby „po drodze” nie uczynić z tej kategorii kolejnego słowa-klucza, otwierającego jedynie wąską dyscyplinę badań? Jak w świecie pod każdym względem coraz bardziej dynamicznym, płynnym, nieprzewidywalnym „przeżywanie świata” łączy się z życiem w świecie”?
 
Artystycznym wydarzeniem tradycyjnie towarzyszącym konferencji będzie i tym razem spektakl w Teatrze Witkacego i panelowa dyskusja z udziałem artystów.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 20 marca br.

Z poważaniem
komitet organizacyjny konferencji
prof. dr hab. Teresa Pękala
dr hab. Marcin Krawczyk
dr Rafał Czekaj