Program konferencji

Czwartek 01.06.2017 r.

15.3017.10 – PANEL I

 • 15.30-15.50Dyskurs o dyskursie. Otwarcie konferencji i wprowadzenie do dyskusji, prof. dr hab. Teresa Pękala, UMCS
 • 15.50-16.10 Antropologiczne dyskursy o sztuce. Nieporozumienia i kontrowersje, dr hab. Anna Kawalec, KUL
 • 16.10-16.30Porządki interpretacyjne sztuki, dr Rafał Czekaj, UMCS    
 • 16.30-16.50 Zapomnieć o sztuce i znieść estetykę. Bogusław Jasiński jako artysta i estetyk, mgr Tomasz Kłusek, UMCS
 • 16.50-17.10 – dyskusja

17.10-17.30 przerwa kawowa

17.30-18.50 – PANEL II

 • 17.30-17.50 Przemoc” jako kategoria estetyczna. Malarstwo Francisa Bacona, dr hab. Artur Mordka, prof. UR
 • 17.50-18.10 Dyskurs wstrętu w estetyce współczesnej, mgr Marta Tużnik, UMCS
 • 18.10-18.30Zawstydzająca sztuka, czyli o zaangażowaniu społecznym artysty, mgr Joanna Jawiczuk, UMCS
 • 18.30-18.50 dyskusja

19.00 – kolacja

Piątek 02.06. 2017 r.

7.45-8.45 – śniadanie

9.30-11.25 – PANEL III

(Mała Scena Teatru Witkacego – Teatr im. S. I. Witkiewicza, ul. Chramcówki 15)

 • 9.30-9.50 Medycyna w sztuce, dr Ewa Szkudlarek, UAM
 • 9.50-10.20 Zmysł dotyku w wykonawstwie muzycznym i chirurgii: pomiędzy intencjonalnością a intuicją, dr hab. Anna Chęćka, prof. UG, dr med. Piotr Zieliński AWFiS Gdańsk.
 • 10.20-10.40 Metafora sprzężona z wyobraźnią. Język opisu doznania i rozumienia muzyki, mgr Katarzyna Bogdanowicz, UG
 • 10.40-11.00Claude Lévi-Strauss o dwóch poziomach muzycznego wyrażania, mgr Magdalena Krasińska, UW
 • 11.00-11.25 – dyskusja

13.00-14.40 – PANEL IV

 • 13.00-13.20 Action painting jako wyraz zapisu osobistego artysty, mgr Danuta Żak, UO
 • 13.20-13.40Doświadczenie sztuki mediów, mgr Liliana Kozak, UMCS
 • 13.40-14.00Fotografia w przestrzeni publicznej, mgr Krzysztof Trojnar, UMCS
 • 14.00-14.20 – Bio-art, transgenic art i sztuka cybernetyczna. Artystyczne manifestacje jako obszar dyskursu transhumanistycznego, mgr Ada F. Pawlak, UŁ
 •  14.20-14.40 – dyskusja

15.00 – 16.00 obiad

16.00-17.20 – PANEL V

 • 16.00- 16.20Mistycyzm religii Świętej Księgi (Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm) jako źródło inspiracji wizualnych we współczesnych realizacjach artystycznych. Czy możliwy jest dyskurs międzyreligijny w sztuce?, mgr Nadia Issa, ASP Warszawa
 • 16.20-16.40 Doświadczenie sztuki jako akt wiary. Quasi-religijna struktura sztuki nowoczesnej, mgr Paula Milczarczyk, UG
 • 16.40-17.00Narzędzie pozbawione swego bycia narzędziem. Sztuka w porządku dyskursu, dr Kazimierz Piotrowski, ASP, Łódź
 • 17.00-17.20 – dyskusja

 17.20-17.35 przerwa kawowa

17.35-18.55 – PANEL VI

 • 17.35-17.55 Między dziełem sztuki a pozycją w inwentarzu muzealiów, kustosz Beata Zgodzińska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • 17.55-18.15 Via antiqua i via moderna – dwa artystyczne dialogi teraźniejszości z przeszłością, dr Kazimierz M. Łyszcz, UTH Radom
 • 18.15-18.35 Dyskursy estetyzacji przeszłości, mgr Monika Krzykała, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 • 18.35-18.55 – dyskusja

19.00 – kolacja


21.00 – Dyskurs z dyskursem światła, prof. Włodzimierz Szymański ASP Warszawa


Sobota 03.06.2017 r.

8.15-9.15 śniadanie

9.30-10.50  PANEL VI

 • 9.30-9.50 Teorie sztuki a dyskursy o sztuce, prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, UŁ
 • 9.50 -10.10 – Oblicza abstrakcji – od konstrukcji do reprezentacji, dr Agnieszka Bandura, UWr
 • 10.10-10.30 – Ontologia performansu a performatywność sztuk plastycznych, dr Paulina Sztabińska, UŁ
 • 10.30-10.50 – dyskusja 

10.50-11.10 przerwa kawowa

11.10-12.05 – PANEL VII

 • 11.10-11.30 „Pseudo-sztuka”. Klątwa nad teatrem, dr hab. Joanna Ostrowska, UAM
 • 11.30-11.50 Dyskurs teatralno-filmowo-literacki – o „Dyskretnym uroku burżuazji” Marcina Libera, dr Monika Błaszczak, UAM
 • 11.50-12.10dyskusja

12.10-13.50 – PANEL VIII

 • 12.10-12.30 Liminalne aspekty doświadczenia estetycznego; casus „droga do Bielska”, dr hab. Maria Korusiewicz, ATH Bielsko-Biała
 • 12.30-12.50Miasto – podróż – sztuka w dyskursie estetycznym Tadeusza Różewiczadr hab. Irena Górska, UAM
 • 12.50-13.10Życie w wolnym tempie – estetyczne doświadczanie nudy, mgr Marta Dymek, UW
 • 13.10-13.30 Inwestowanie a doświadczenie estetyczne, dr Marcin Krawczyk, UMCS
 • 13.30-13.50dyskusja

14.00-15.00 – obiad

15.00-16.00 – Panel IX

 • 15.00-15.20Waltera Benjamina dyskurs/y o zadomowieniu i sztuce, dr hab. Maria Popczyk, UŚ
 • 15.20-15.40Włóczędzy transjęzykowych przestrzeni. Strategie parafikcji w twórczości współczesnych artystów-emigrantów, dr Małgorzata Stępnik, UMCS
 • 15.40-16.00 – dyskusja

16.00-19.00 – czas wolny


19.15 – Spektakl „Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze” na podstawie prozy AGLAI VETERANYI w reżyserii Justyny Kowalskiej. Teatr im. S. I. Witkiewicza, Chramcówki 15

Po spektaklu spotkanie z aktorami i dyskusja moderowana przez Andrzeja Dziuka – Dyrektora Teatru Witkacego i prof. Teresę Pękalę oraz prezentacja książki Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura red. T. Pękala, Wyd. UMCS, Lublin 2017.


Niedziela 04.06.2017 r.

9.00-10.00 śniadanie

10.00-11.40 – PANEL X

 • 10.00-10.20Fantomatyczna powłoka miasta, prof. dr hab. Antoni Porczak, ASP Kraków
 • 10.20-10.40 Przemiana funkcji sztuki w ponowoczesności na wybranych przykładach designu i street artu, dr Elżbieta Staniszewska, UTH, Radom
 • 10.40-11.00 „Na marginesie sztuki” – dizajn, dr Alicja Głutkowska-Polniak, UŚ
 • 11.00-11.20 Medytacje o street arcie, dr Adam Andrzejewski, UW
 • 11.20-11.40 – dyskusja

11 40-13.00 – PANEL XI

 • 11.40-12.00 Zbliżenie dyskursu filozoficznego i artystycznego w zradykalizowanej hermeneutyce Vattima i Caputa, prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc, UW
 • 12.00-12.20Osiągnąć jedność poglądów i… umrzeć, czyli o dyskursie wewnętrznym I. Witkiewicza, dr hab. Andrzej Ostrowski, UMCS
 • 12.20-12.40 Widmowość prawdy a ślepa plamka filozoficznego i artystycznego krytycyzmu, prof. dr hab. Iwona Lorenc, UW
 • 12.40-13.00 – dyskusja

13.00 – zamknięcie konferencji

13.15 – obiad