Program

Szanowni Państwo, nastąpiły korekty w programie, kolorem czerwonym zostały zaznaczone zmiany godziny i dni wystąpień.

[table caption=”Czwartek 28.05.2015 ” colwidth=”20|100|50″]
Godzina^Tytuł referatu^
15.00 – 15.20^Czy to tylko teatr? – otwarcie konferencji i wprowadzenie do dyskusji^prof. Teresa Pękala (UMCS)
15.20 – 15.40^Metafizyczne uwarunkowanie nie-ciągłości^dr hab. Andrzej Ostrowski (UMCS)
15.40 – 16.00^Teatralizacja fotografii^ mgr Krzysztof Trojnar  (UMCS)
16.00 – 16.20^przerwa kawowa
16.20 -16.40^Podwójny czy potrójny axel. Łyżwiarstwo figurowe jako przedstawienie kulturowe^dr Ewa Bal (UJ)
16.40 – 17.00^O sztukach produkujących skutek^dr Rafał Czekaj (UMCS)
17.00 – 17.20^Hermetyczność w polskiej sztuce performance^ lic. Małgorzata Michałowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)
17.20 – 18.00^dyskusja
18.00^kolacja
[/table]

[table caption=”Piątek 29.05.2015 ” colwidth=”20|100|50″]
Godzina^Tytuł referatu^
8.15 – 9.15 ^śniadanie
9.40 – 10.00^Performatywna koncepcja artysty a dzieło sztuki^prof. Grzegorz Sztabiński (UŁ)
10.00 – 10.20^O jednym z Ingardenowskich „wypadków granicznych”^dr Beata Garlej (UKSW)
10.20 – 10. 40^Performatywność negatywna w życiopisaniu Thomasa Bernharda, Elfriede Jelinek, Michela Houellebecqua^ prof. Tadeusz Szkołut (UMCS)
10.40 – 11.00^Uwagi na temat architektury performatywnej^ dr Zbigniew Moździerz (Muzeum Tatrzańskie)
11.00 – 11.20^dyskusja
11.20 – 11.40^przerwa kawowa
11.40 – 12.00^TMESIS – CUTTING AGE. System mody: od bazy do para-bazy^ dr  Kazimierz Piotrowski (ASP w Łodzi)
12.00 – 12.20^Teatralizacja giełdy^ dr Marcin Krawczyk (UMCS)
12.20 – 12.40^Ciało muzykujące – ciało sceniczne^dr hab. Anna Chęćka-Gotkowicz  (UG)
12.40 – 13.00^dyskusja
13.15 – 14.15^obiad
16.20 – 16.40^Niewczesne wynalazki teatralnej alternatywy^ dr Grzegorz Kondrasiuk (UMCS)
16. 40 – 17.00^Twórczość Józefa Szajny i jej wymiar performatywny^ dr Lilianna Dorak-Wojakowska (Akademia Ignatianum)
17.00 – 17.20^Teatr terapeutyczny – performance czy terapia?^ dr Edyta Nieduziak (UWr)
17.20 – 17.40^dyskusja
19.00^uroczysta kolacja
[/table]
[table caption=”Sobota 30.05.2015 ” colwidth=”20|100|50″]
Godzina^Tytuł referatu^
8.30 – 9.30^śniadanie
10.00 – 10.20^Zielone ludziki czyli o niebezpieczeństwach zwrotu performatywnego^prof. Iwona Lorenc (UW)
10.20 – 10.40^Performatywny charakter aisthesis^dr hab. Irena Górska (UAM)
10.40 – 11.00^Estetyka codzienności a teatralizacja życia^mgr Adam Andrzejewski (UW)
11.00 – 11.20^Mimowolni performerzy^mgr Liliana Kozak (UMCS)
11.20 – 11.40^Postjugosłowiański teatr pamięci^dr Magdalena Bogusławska (UW)
11.40 – 12.00^dyskusja
12.00 – 12.20^przerwa kawowa
12. 20 – 12.40^Krytyka teatru w filozofii muzyki Platona^dr Gabriela Kurylewicz  (UW)
12.40 – 13.00^Dekonstrukcja Jacquesa Derridy jako przykład performatywności filozofowania^prof. Włodzimierz Lorenc (UW)
13.00 – 13.40^Performance: powstanie-rozwój-rozkład? Filozoficzne znaczenie performance^dr hab. Cezary Mordka (UMCS)
13.40 – 14.00^dyskusja
14.15 – 15.15^obiad
15.20 – 15.40^Problem performatywności w sztukach plastycznych^ dr Paulina Sztabińska (UŁ)
15.40 – 16.00^Od wycieczki w nieznane po powrót do korzeni. Trzy przykłady działań performatywnych realizowanych w sztukach wizualnych^dr Kazimierz Łyszcz (UTH im.Pułaskiego w Radomiu)
16.00 – 16.20^Anioł okaleczenia^dr Ewa Szkudlarek (UAM)
16.20 – 16.40^dyskusja
17.00^kolacja
19.00^Spektakl w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem „Metafizyka dwugłowego cielęcia” St.I.Witkiewicza w reżyserii Andrzeja Dziuka
[/table]
[table caption=”Niedziela 31.05.2015 ” colwidth=”20|100|50″]
Godzina^Tytuł referatu^
8.00 – 9.00^śniadanie
9.20 – 9.40^Witkacy – prekursor praktyk performatywnych^dr hab. Józef Tarnowski (UG)
9.40 – 10.00^Teatr uliczny – teatralizacja ulicy. Co to znaczy performować w przestrzeni publicznej?^dr hab. Joanna Ostrowska (UAM)
10.00 – 10.20^Opowieść o buncie. Performanse poznańskiej społeczności przeciwko miejskiej polityce^ mgr Paulina Skorupska (UAM)
10.20 – 10.40^Golgota Picnic – scena działań politycznych^ mgr Tomasz Szczepanek (UW)
10.40 – 11.00^dyskusja
11.00 – 11.15^podsumowanie i zamknięcie konferencji
11.30 – 12.30^obiad
[/table]