Informacja o konferencji

W imieniu Zakładu Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej Teatr, teatralizacja, performatywność w dniach 28-31 maja 2015 roku w Zakopanem. Od kilku lat toczy się dyskusja w środowiskach teatrologicznych, estetycznych, filozoficznych, socjologicznych, kulturoznawczych na temat ekspansji idei performatywności. Celem konferencji jest rekonstrukcja drogi jaką przebyła idea performatywności od kontekstu teatrologicznego ku szeroko pojmowanym sztukom i działaniom performatywnym a także określenie roli jaką w tym procesie odgrywa zjawisko teatralizacji rzeczywistości.

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Teresa Pękala prof. UMCS

Sekretarz konferencji: dr  Rafał Czekaj e-mail: rafal.czekaj@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce konferencji: Hotel „Fian”, ul. Chałubińskiego 38,  34-500 Zakopane

Opłata konferencyjna wynosi 550 zł. W jej ramach zapewniamy m.in. pełne wyżywienie w dniach konferencji, 3 noclegi, spektakl w Teatrze Witkacego.

  • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 5 maja 2015 r.

Tytuł wpłaty:

Teatr, teatralizacja, performatywność

Dane konta:

mBank SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin
nr: 84 1140 1094 0000 2905 1600 1133