2023 – Parergon jako metafora współczesnego świata

Parergon jako metafora współczesnego świata. Filozofia, estetyka, sztuka, 29. 05-01.06.2023, Zakopane